ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Polytrade Raw Materials εγγυάται την καλύτερη και ποιοτικότερη προμήθεια και εξυπηρέτηση της ελληνικής βιομηχανίας με Χημικές Πρώτες Ύλες και με Παράγωγα Χημικών Προϊόντων.

 Ειδικότερα, εμπορεύεται τα παρακάτω χημικά προϊόντα
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
 • Χρωμάτων
 • Οικοδομικών Υλικών
 • Biodiesel
 • Ελαστομερών
 • Δερμάτων
 • Αναψυκτικών
Βασικά Χημικά Προϊόντα είναι τα Preventol και Velcorin
image-152631-Preventol_logo.jpg?1441803277225
image-152631-Preventol_logo.jpg?1441803277225
image-152634-velcorin.png?1441806689131
Velcorin
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 • Τεχνικών Εξαρτημάτων
 • Αυτοκινήτων
 • Ιμάντων
 • Εύκαμπτων Σελίδων
 • Αγροτικών
 • Μηχανημάτων​

Βασικά Χημικά Προϊόντα είναι τα Keltan, EPDM, Krynac, Perbunan,
​Bypren, Levapren και Levamelt
image-152636-elastomeri.png?1441808967879
image-152643-KRYNAC.jpg?1441867040452
Krynac
image-152643-KRYNAC.jpg?1441867040452
Perbunan
image-152643-KRYNAC.jpg?1441867040452
Levamelt
ΕΙΔΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
 • Δομικά Υλικά
 • Σύνθεση άλλων Χημικών
 • Διάφοροι τομείς Χημικής Βιομηχανίας

Επικοινωνια-Φόρμα: info@polytrade.gr Διεύθυνση:Ελευθεριου Βενιζελου Τηλέφωνο: 2392073118 Φαξ: 2392073118